Pro oprávněné (dluží mi)

Postup při podání exekučního návrhu

Exekuční návrh se podává přímo k soudnímu exekutorovi, který má působnost po celé České republice.

V podepsaném a datovaném návrhu musí být označen exekutor provádějící exekuci včetně jeho sídla, dále musí být uvedeno, kdo návrh činí, které věci se návrhu týkají, a co sleduje.

Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat také přesné označení osoby oprávněné i povinné, zahrnující:

  • u fyzických osob: jméno(a) a příjemní účastníka(ků), místo jejich trvalého pobytu, v případě cizinců druh a místo pobytu na území ČR, rodné číslo nebo datum narození;
  • u právnických osob: obchodní název, sídlo a identifikační číslo;
  • přesné označení exekučního titulu, povinnost, která má být exekucí vymožena a údaj o tom, zda a v jakém rozsahu povinný tuto vymáhanou povinnost splnil;
  • označení dalších důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

K podávanému exekučnímu návrhu je nutné doložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti, případně stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, což ovšem neplatí v případě, kdy exekuční titul vydal exekuční soud.

Zahájení exekuce

Exekuční řízení je zahájeno v okamžiku, kdy je exekutorskému úřadu doručen (ať už osobně nebo dálkově) Váš podepsaný exekuční návrh. Jakožto oprávněný podáte buďto svůj vlastní návrh nebo Vám exekuční návrh vypracujeme na základě Vámi sdělených dat a budeme Vás telefonicky kontaktovat ohledně termínu podpisu.

V případě, že Vám k jednotlivým částem průvodce není cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit.

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.