O úřadu

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha je zapsán v seznamu exekutorů vedeném Exekutorskou komorou ČR pod evidenčním číslem 203.

Pod vedením soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, který byl do funkce dosazen v dubnu 2016, usiluje úřad o stabilní poskytování kvalitní práce s ohledem na zvyšování jejích standardů a zvyšování odbornosti týmu zkušených a specializovaných zaměstnanců. Součástí našeho poslání je posilování etického a vstřícného vystupování vůči účastníkům exekučního řízení.

Důležitý je pro nás profesionální a individuální přístup při řešení jednotlivých exekučních řízení. Díky modernímu technickému a informačnímu systému se nám daří zpracovávat agendu jednoduše a efektivně.

Právě vlastní propracovaný informační systém je mezi klienty považován za jednu z nejvýznamnějších předností úřadu a nejen díky němu je dnes Exekutorský úřad Přerov řazen mezi přední instituce zabývající se vymáháním práva na území ČR.

Historie úřadu

Exekutorský úřad v Přerově byl založen v roce 2001. Dne 1. 4. 2016 byl do funkce současného soudního exekutora jmenován JUDr. Lukáš Jícha, který nahradil předešlého soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu, kterému zanikl výkon tohoto úřadu. 

JUDr. Lukáš Jícha vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V Exekutorském úřadě v Přerově působil nejprve jako exekutorský koncipient a od roku 2012 na pozici exekutorského kandidáta. Je členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR a členem zkušební komise Exekutorské komory ČR. Pravidelně přednáší a publikuje o exekucích v odborném tisku a dalších médiích.

Kontakt

Přihlaste se k odběru newsletteru dražeb movitých věcí!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.