Aktuality

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Od 1.6.2024 přijímáme platby kreditní i debetní kartou. Pro všechny účely plateb tak nově smíte využít platební terminál.

před 6 dny

Dražba věžového jeřábu

Dražba věžového jeřábu MB0330 se uskuteční 19.7.2024 v 10.00 hod. na adrese dle par. č. 127, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Starojická Lhota, obec Starý Jičín, PSČ 741 01- spisová značka 203 Ex 02971/23. Obhlídka movité věci proběhne dne 12.7.2024 v 10.00 hod. na místě samém, Dovolujeme si upozornit účastníky obhlídky na povinnou emailovou rezervaci na adrese [email protected] (v případě evidence bez zájemců prohlídka nebude provedena)!

před 1 týdnem

Úprava úředních hodin exekučních skladů během vánočních svátků

Během státních svátků budou všechna pracoviště úřadu uzavřena, a dále upozorňujeme, že exekuční sklady budou z provozních důvodů uzavřeny také od 27.12. do 29.12.

před 5 měsíci

Listopadová dražba movitých věcí – čtvrtek 16.11.2023

Z důvodu státní svátku, který připadá na pátek, proběhne listopadová dražba movitých věcí výjimečně 16.11.2023.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši účast.

před 7 měsíci

Změna úředních hodin dne 24.3.2023

V pátek 24.března 2023 budou úřední hodiny pro styk s veřejností pouze do 12:00 hod.

před 1 rokem

Schválení zákonů o prominutí některých dluhů

Poté, co proběhly dvě vlny milostivého léta u exekucí vedených soudními exekutory, schválila vláda návrhy dvou zákonů, které umožní prominutí některých daňových dluhů a dluhů vůči správě sociálního zabezpečení. Jedná se o dluhy, které jsou řešeny v rámci tzv. správní exekuce. Lidé, kteří dluží Finanční správě, Celní správě či České správě sociálního zabezpečení dostanou tak šanci se snáze oddlužit.

před 1 rokem

Mimořádné opatření v místě konání dražby

Všechny osoby vstupující do areálu exekutorských skladů v Čekyni jsou povinny po celou dobu přítomnosti v jeho budovách dodržovat následující opatření: při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou při vstupu do budovy a po dobu pohybu v budově použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének dodržovat vzdálenost mezi osobami alespoň 2 metrů, je-li to možné v případě podezření na viditelnou zdravotní indispozici, nepoužití dezinfekce nebo nepoužití předepsaného ochranného prostředku nebude osoba do budov vpuštěna     

před 2 roky

Vyjádření k údajnému nátlaku na mobiliární exekuci

V návaznosti na včerejší průběh jednání Poslanecké sněmovny, na němž byla řešena problematika moratoria na provádění mobiliárních exekucí soudními exekutory, jsem se rozhodl uvést na pravou míru skutečnosti, které v rámci projednávání dané věci zmínil ve svém projevu poslanec Marek Výborný. Pan poslanec hovořil o případu dlužníka, u něhož měla být provedena – jeho slovy - nátlaková mobiliární exekuce. V žádné případě nechci dále jitřit emoce v této složité diskusi, avšak musím se vůči těmto vyjádřením ohradit. Já i mojí zaměstnanci přistupujeme k exekucím, jejichž provedením jsem byl pověřen, individuálně, a to s ohledem na tíživou situaci lidí, kteří byli současnou krizí zasaženi. Nelze vynášet soud bez bližší znalosti okolností daného případu. Na každé soudní řízení je třeba pohlížet nezaujatě, individuálně a s ohledem na informace obsažené v exekučním spise. Tyto příběhy nelze zjednodušeně interpretovat bez znalosti průběhu exekuce.

V případě zmíněném panem poslancem Výborným určitě nejde o zneužití tíživé situace dlužníka a už vůbec ne o nepřiměřeně tvrdý postup exekutora. V prvé řadě se jednalo o staré dluhy, u nichž došlo k prodlení dlužníka již v době před pandemií. Nejedná se o dluhy vzniklé v důsledku pandemie, jak bylo vylíčeno. K návštěvě vykonavatelů došlo po 5 měsících od doručení výzvy k dobrovolné úhradě. Za tuto dobu nebylo dlužníkem doloženo, že je postižen ekonomickou krizí. Soudní exekutor musí dle zákona postupovat rychle a zároveň prověřit veškeré majetkové poměry dlužníka. S ohledem na skutečnost, že exekuce účtu nevedla k vymožení dluhu, dlužník neměl zaměstnavatele ani jiný známý majetek a domluvený splátkový kalendář nebyl ze strany dlužníka dodržen, bylo zaměstnanci exekutora provedeno místní šetření. V rámci mlčenlivosti uložené zákonem mohu konstatovat pouze to, že vůbec nedošlo k soupisu movitého majetku nebo ke vstupu do obydlí povinného, když věc byla probrána před domem a exekuce byla pokojně uhrazena.  Nikdo nebyl zakleknut, jak jsem se dočetl na Twitteru. Detailnější informace zasíláme přímo panu poslanci Výbornému, přičemž mu zároveň nabízíme možnost se souhlasem účastníků řízení prostudovat celý exekuční spis a zhlédnout pořízený videozáznam. Jsem připraven se s panem poslancem setkat a o tomto konkrétním případu i o problematice exekucí obecně s ním hovořit.

Domnívám se, že tyto příběhy ukazují, že plošná opatření jsou nefunkční a nežádoucí pro řádné vedení výkonu rozhodnutí a je třeba k řízením přistupovat individuálně a procesní ochranu nechat na každém z účastníků. Zákon garantuje účastníku řízení právo požádat o odklad exekuce, avšak je zároveň vyžadováno, aby tvrzené skutečnosti dlužník doložil. Každý účastník má možnost využít své procesní ochrany v jakékoliv fázi řízení. Data mého exekutorského úřadu za posledních 13 měsíců ukazují, že počet žádostí o odklad exekuce je stejný jako před vypuknutím krize. Ovšem dlužník z popsaného případu řádný návrh na odklad exekuce nepodal a exekuovaná částka byla po vyčerpání jiných možností uhrazena během osobní návštěvy vykonavatele soudního exekutora.

Na závěr bych chtěl uvést, že jsem si vědom skutečnosti, že provádění exekucí nikdy nebude patřit mezi favorizované činnosti ve společnosti. Avšak jsem pevně přesvědčen, že zajištění výkonu práva je pro každou společnost naprosto nezbytné. Budu moc rád, když o těchto lidsky složitých otázkách povedeme seriózní diskuse, v níž bude dopřáno sluchu oběma stranám a nebude zneužívána při prosazování legislativy jednostranně zvýhodňující dlužníka před oprávněnými zájmy věřitele

 

JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor

před 3 roky

Zrušení dražby movitých věcí v březnu 2021

Z důvodu zpřísnění vládních opatření proti šíření covid19 se v měsíci březnu 2021 nebude konat dražba movitých věcí. Děkujeme za pochopení.

před 3 roky

Dražba movitých věcí

19. února proběhne v areálu exekučních skladů na adrese Zámecká 230, Přerov-Čekyně dražba 20 automobilů.

Harmonogram dražby:

od 11:00 - obhlídka a registrace dražitelů

od 12:00 - začátek dražby

Na místě budou dodržována přísná hygienická opatření a vstup bude povolen pouze s respirátorem.

před 3 roky

Provoz úřadu během Vánočních svátků

před 3 roky

Zrušení dražby movitých věcí v prosinci 2020 a lednu 2021

Z důvodu vládních opatření proti šíření covid19 se v měsících prosinci 2020 a lednu 2021 nebude konat dražba movitých věcí. Děkujeme za pochopení.

před 3 roky

Přihlaste se k odběru newsletteru dražeb movitých věcí!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.