Aktuality

Zrušení dražby movitých věcí v březnu 2021

Z důvodu zpřísnění vládních opatření proti šíření covid19 se v měsíci březnu 2021 nebude konat dražba movitých věcí. Děkujeme za pochopení.

před 3 dny

Dražba movitých věcí

19. února proběhne v areálu exekučních skladů na adrese Zámecká 230, Přerov-Čekyně dražba 20 automobilů.

Harmonogram dražby:

od 11:00 - obhlídka a registrace dražitelů

od 12:00 - začátek dražby

Na místě budou dodržována přísná hygienická opatření a vstup bude povolen pouze s respirátorem.

před 3 týdny

Provoz úřadu během Vánočních svátků

před 2 měsíci

Zrušení dražby movitých věcí v prosinci 2020 a lednu 2021

Z důvodu vládních opatření proti šíření covid19 se v měsících prosinci 2020 a lednu 2021 nebude konat dražba movitých věcí. Děkujeme za pochopení.

před 2 měsíci

Změna úředních hodin od 12.října 2020

Od pondělí 12.října budou až do odvolání probíhat úřední hodiny pro styk s veřejností v tuto pracovní dobu:

Pondělí a středa: 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

 

Pokladna i podatelna bude v provozu dle stávající pracovní doby:

Pondělí až čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Pátek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

 

Děkujeme za pochopení

 

 
před 4 měsíci

Zrušení dražby movitých věcí v říjnu 2020

Z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru se v měsíci říjnu nebude konat dražba movitých věcí. Termín příští dražby je 20.listopadu 2020. Děkujeme za pochopení.

před 5 měsíci

Obnovení dražeb v exekutorských skladech

Od června budou znovu obnoveny dražby konané v exekutorských skladech v Čekyni u Přerova. Nejbližší dražba proběhne 19.června. Více informací k dražbě naleznete v sekci Dražby movitých věcí.

před 9 měsíci

Oznámení o úkonech do 30.6.2020

S ohledem na aktuální legislativní úpravu provádění mobiliárních exekucí budou do 30.6.2020 realizovány exekutorským úřadem pouze výkony rozhodnutí prodejem movitých věcí k vymožení pohledávek výživného, pohledávek náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávek náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. Mobiliární exekuce může být rovněž provedena v případě, že povinný písemně oznámí exekutorskému úřadu, že má tento ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí pokračovat. Současně bude do 30.6.2020, zejména u povinných, kteří nekomunikují, nepřebírají poštu a nejsou ani jinak kontaktní, přistupováno k úkonům v terénu spočívajícím v kontaktování povinných v místě jejich bydliště, konzultaci a snaze o nalezení řešení nařízené exekuce. V těchto případech nebude přistupováno k provádění žádných úředních úkonů předepsaných pro vedení exekuce formou prodeje movitých věcí.

před 10 měsíci

Zrušení dražby movitých věcí v dubnu 2020

Z důvodu trvání opatření proti šíření koronaviru se v měsíci dubnu nebude konat dražba movitých věcí. Děkujeme za pochopení.

před 11 měsíci

Fungování exekutorského úřadu v Přerově

Exekutorský úřad nadále vykonává exekuční činnost. Podatelna i pokladna jsou v provozu. Vstup do prostor úřadu je možný jen s rouškou, šátkem nebo jiným ochranným prostředkem zabraňujícím šíření kapének. Do odvolání je pozastaveno provádění těchto úkonů: vyklizení nemovitosti, soupis movitých věcí, provádění kamenné dražby movitých věcí a výdej movitých věcí z exekučního skladu. Ostatní úkony dotčeny nejsou.

před 11 měsíci

Exekutorské sklady v Čekyni dočasně uzavřeny

Exekutorské sklady v Čekyni jsou po dobu celorepublikové karantény uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

 

 

před 11 měsíci

Oznámení pro návštěvníky Exekutorského úřadu

 

V rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19) žádáme občany, aby před návštěvou zvážili nutnost své osobní návštěvy. Na úřad se můžete obrátit jinými způsoby:

 

  • telefonicky: +420 588 003 999
  • e-mailem na adresu: [email protected]
  • datovou schránkou: 82csaxd
  • poštou na adresu: Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38, 750 02 Přerov

 

Pokladna/ podatelna funguje bez omezení, přesto Váš žádáme o ohleduplnost a upřednostnění výše zmíněných kontaktů. Děkujeme Vám za vstřícnost a za pochopení. Za případné komplikace se omlouváme.

před 11 měsíci

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.