Exekutorský úřad Přerov - spolehlivé a rychlé řešení exekuce

Exekutorský úřad Přerov, soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy je považován za přední instituci zabývající se vymáháním práva na území České republiky. Úřad zastává pozici silného a stabilního partnera řady subjektů pohybujících se na finančním trhu.

Dražby

Zúčastněte se námi pořádaných dražeb movitého, či nemovitého majetku. Dražby movitých věcí provádíme fyzicky každý měsíc v exekučních skladech v Čekyni u Přerova. Dražby nemovitého majetku realizujeme online, prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz, dražit nemovitost tak můžete z tepla domova. Podívejte se na připravované dražby nemovitostí z celé ČR.

Zobrazit více informací

Jak postupovat při exekuci

Získejte informace o možnostech úhrady exekuce. Podívejte se na doporučovaný postup placení i užitečné rady, celým procesem Vás provedeme krok za krokem.

Zobrazit více informací

Žádost o splátkový kalendář

Využijte rychlý a jednoduchý způsob, jak zažádat o splátkový kalendář a vyhněte se invazivním způsobům provedení exekuce. Stačí vyplnit online formulář a naši pracovníci se Vám ozvou s návrhem postupu řešení splácení.

Zobrazit více informací

Aktuality

Vyjádření k údajnému nátlaku na mobiliární exekuci

V návaznosti na včerejší průběh jednání Poslanecké sněmovny, na němž byla řešena problematika moratoria na provádění mobiliárních exekucí soudními exekutory, jsem se rozhodl uvést na pravou míru skutečnosti, které v rámci projednávání dané věci zmínil ve svém projevu poslanec Marek Výborný. Pan poslanec hovořil o případu dlužníka, u něhož měla být provedena – jeho slovy - nátlaková mobiliární exekuce. V žádné případě nechci dále jitřit emoce v této složité diskusi, avšak musím se vůči těmto vyjádřením ohradit. Já i mojí zaměstnanci přistupujeme k exekucím, jejichž provedením jsem byl pověřen, individuálně, a to s ohledem na tíživou situaci lidí, kteří byli současnou krizí zasaženi. Nelze vynášet soud bez bližší znalosti okolností daného případu. Na každé soudní řízení je třeba pohlížet nezaujatě, individuálně a s ohledem na informace obsažené v exekučním spise. Tyto příběhy nelze zjednodušeně interpretovat bez znalosti průběhu exekuce.

V případě zmíněném panem poslancem Výborným určitě nejde o zneužití tíživé situace dlužníka a už vůbec ne o nepřiměřeně tvrdý postup exekutora. V prvé řadě se jednalo o staré dluhy, u nichž došlo k prodlení dlužníka již v době před pandemií. Nejedná se o dluhy vzniklé v důsledku pandemie, jak bylo vylíčeno. K návštěvě vykonavatelů došlo po 5 měsících od doručení výzvy k dobrovolné úhradě. Za tuto dobu nebylo dlužníkem doloženo, že je postižen ekonomickou krizí. Soudní exekutor musí dle zákona postupovat rychle a zároveň prověřit veškeré majetkové poměry dlužníka. S ohledem na skutečnost, že exekuce účtu nevedla k vymožení dluhu, dlužník neměl zaměstnavatele ani jiný známý majetek a domluvený splátkový kalendář nebyl ze strany dlužníka dodržen, bylo zaměstnanci exekutora provedeno místní šetření. V rámci mlčenlivosti uložené zákonem mohu konstatovat pouze to, že vůbec nedošlo k soupisu movitého majetku nebo ke vstupu do obydlí povinného, když věc byla probrána před domem a exekuce byla pokojně uhrazena.  Nikdo nebyl zakleknut, jak jsem se dočetl na Twitteru. Detailnější informace zasíláme přímo panu poslanci Výbornému, přičemž mu zároveň nabízíme možnost se souhlasem účastníků řízení prostudovat celý exekuční spis a zhlédnout pořízený videozáznam. Jsem připraven se s panem poslancem setkat a o tomto konkrétním případu i o problematice exekucí obecně s ním hovořit.

Domnívám se, že tyto příběhy ukazují, že plošná opatření jsou nefunkční a nežádoucí pro řádné vedení výkonu rozhodnutí a je třeba k řízením přistupovat individuálně a procesní ochranu nechat na každém z účastníků. Zákon garantuje účastníku řízení právo požádat o odklad exekuce, avšak je zároveň vyžadováno, aby tvrzené skutečnosti dlužník doložil. Každý účastník má možnost využít své procesní ochrany v jakékoliv fázi řízení. Data mého exekutorského úřadu za posledních 13 měsíců ukazují, že počet žádostí o odklad exekuce je stejný jako před vypuknutím krize. Ovšem dlužník z popsaného případu řádný návrh na odklad exekuce nepodal a exekuovaná částka byla po vyčerpání jiných možností uhrazena během osobní návštěvy vykonavatele soudního exekutora.

Na závěr bych chtěl uvést, že jsem si vědom skutečnosti, že provádění exekucí nikdy nebude patřit mezi favorizované činnosti ve společnosti. Avšak jsem pevně přesvědčen, že zajištění výkonu práva je pro každou společnost naprosto nezbytné. Budu moc rád, když o těchto lidsky složitých otázkách povedeme seriózní diskuse, v níž bude dopřáno sluchu oběma stranám a nebude zneužívána při prosazování legislativy jednostranně zvýhodňující dlužníka před oprávněnými zájmy věřitele

 

JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor

před 7 měsíci

Callcentrum

+420 588 003 999

Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Pátek: 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00

Jste-li dlužník, připravte si pro komunikaci spisovou značku, která má tvar 203 EX xxxx/xx (např. 203 EX 1234/10).

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.