Rodinný dům v obci Luže, okr. Chrudim

Spisovná značka: 203EX8154/20-86
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Chrudim
Odhadní cena: 1 230 000
Nejnižší cena podání: 820 000
Jistota: 200 000
Začátek dražby: 3.2.2021 13:00
Konec dražby: 3.2.2021 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 10 000
Znalecké posudky:

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 22 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dobrkov, č.p. 17, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 22), pozemek p.č. St. 23 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dobrkov, č.p. 16, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 23) a pozemku p.č. 8/2 - zahrada, vše v k.ú. Dobrkov, obec Luže, okres Chrudim.Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. St. 23 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází pouze torzo původního objektu (zachována pouze část obvodových konstrukcí). Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.Jedná se o zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Luže, místní části Dobrkovv řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku před objektem. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 509/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice a přes pozemek p.č. 492/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, septik, trativod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1920. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2019 byly z části opraveny vodorovné nosné konstrukce, vnitřní omítky, okna vyměněna za nová, položeny nové podlahové krytiny, opraveny rozvody vody, elekto, kanalizace a a topení, včetně instalace nových kbových kamen a dále byla provedena modernizace sociálního zázemí a kuchyně. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Na pozemku p.č. St. 23 - zastavěná plocha a nádvoří je situováno torzo původního objektu (zachována pouze část obvodových konstrukcí). Na zadní obytnou část objektu navazuje zděný hospodářský objekt pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na který navazuje zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Za rodinným domem, vlevo, se nachází zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou taškou pálenou.203EX8154/20, www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.