Rodinný dům v obci Třebovice, okr. Ústí nad Orlicí

Spisovná značka: 203EX7977/20-30
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Odhadní cena: 1 620 000
Nejnižší cena podání: 1 080 000
Jistota: 300 000
Začátek dražby: 3.2.2021 13:00
Konec dražby: 3.2.2021 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 10 000
Znalecké posudky:

Rodinný dům č.p. 194 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 310, p.č. 358/3 a p.č. 1682/49, k.ú. TřeboviceJedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou a mírnou pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Třebovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Třebovice 194, 561 24 Třebovice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1682/19 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 75 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.203EX7977/20-28 www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.