Podíl na pozemcích v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, okr. Jeseník

Spisovná značka: 203EX25045/11-139
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Jeseník
Odhadní cena: 40 000
Nejnižší cena podání: 26 667
Jistota: 19 900
Začátek dražby: 10.2.2021 13:00
Konec dražby: 10.2.2021 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 1 000
Znalecké posudky:

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3  k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4258 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4259 - ostatní plocha a pozemku p.č. 4715 - ostatní plocha, vše LV č. 115, vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice, okres Jeseník, které jsou situovány v západní části katastrálního území. Pozemky p.č. 4258 a p.č. 4259 jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na části pozemku p.č. 4258 se nachází trasa nadzemního vedení. Pozemek p.č. 4715 je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. 203EX25045/11-139 www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.