Podíl na rodinném domě v obci Mikulovice, okr. Jeseník

Spisovná značka: 203EX25045/11-138
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Jeseník
Odhadní cena: 265 000
Nejnižší cena podání: 176 667
Jistota: 70 000
Začátek dražby: 10.2.2021 13:00
Konec dražby: 10.2.2021 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 7 000
Znalecké posudky:

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3. Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Mikulovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Na Samotách 427, 790 84 Mikulovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 4180 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice. Dle informací ČSÚ v obci Mikulovice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech výrazně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.203EX25045/11 www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.