Pozemky v k.ú. Arnoltice u Bulovky, okr. Liberec

Spisovná značka: 203EX31856/14
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Liberec
Odhadní cena: 880 000
Nejnižší cena podání: 586 667
Jistota: 160 000
Začátek dražby: 20.1.2021 13:00
Konec dražby: 20.1.2021 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 10 000
Znalecké posudky:

Draženou nemovitostí jsou pozemky p.č. 73 - zahrada, pozemku p.č. 74 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1180 - ostatní plocha, vše v k.ú. Arnoltice u Bulovky, obec Bulovka, okres Liberec, které jsou situovány v okrajové části obce Bulovka, místní části Arnoltice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 72/3 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 72/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Bulovka, č. p. 101, 464 01 Bulovka. Na částech pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Přes pozemek p.č. 73 vede trasa nadzemního vedení. Dle platného územního plánu obce Bulovka jsou pozemky vedeny jako: „BV - bydlení v rodinných domech - venkovské“. Informace získány z internetových stránek obce Bulovka. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.203EX31856/14 www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.