Podíl na pozemcích v k.ú. Ježov, okr. Hodonín

Spisovná značka: 203EX47871/13-145
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Hodonín
Odhadní cena: 27 000
Nejnižší cena podání: 18 000
Jistota: 13 500
Začátek dražby: 20.1.2021 13:00
Konec dražby: 20.1.2021 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 500
Znalecké posudky:

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 284/53 - ostatní plocha a pozemku p.č. 770 - orná půda, v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín. Pozemek p.č. 284/53 je situován ve vnitřní části obce Ježov. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 770 je situován na hranici katastrálního území ve východní části. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2441/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno a přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. 203EX47871/13-145  www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.