Garáž v obci Šenov, okr. Ostrava-město

Spisovná značka: 203EX8857/18-178
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Odhadní cena: 120 000
Nejnižší cena podání: 80 000
Jistota: 34 000
Začátek dražby: 20.1.2021 13:00
Konec dražby: 20.1.2021 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 3 000
Znalecké posudky:

Draženou nemovitostí je o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Šenov, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3483 - ostatní plocha, p.č. 3484/2 - trvalý travní porost a p.č. 3484/17 - orná půda, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po právní stránce zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy). Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.203EX8857/18 www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.