Pozemky v k.ú. Krásno nad Bečvou, okr. Vsetín

Spisovná značka: 203EX17567/20
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Vsetín
Odhadní cena: 930 000
Nejnižší cena podání: 620 000
Jistota: 160 000
Začátek dražby: 20.1.2021 13:00
Konec dražby: 20.1.2021 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 10 000
Znalecké posudky:

Draženou nemovitostí je: pozemek p.č. St. 1381/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Krásno nad Bečvou, č.p. 72, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1381/1), pozemek p.č. 966/28 - ostatní plocha, pozemek p.č. 966/29 - ostatní plocha a pozemek p.č. 966/98 - ostatní plocha, vše v k.ú. Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín.Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt bez čp/če - jiná st. na pozemku p.č. St. 1381/1, již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 1381/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 966/28 - ostatní plocha, pozemku p.č. 966/29 - ostatní plocha a pozemku p.č. 966/98 - ostatní plocha, vše v k.ú. Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Valašské Meziříčí. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 965/20 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 966/18 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí. Dle informací ČSÚ v obci Valašské Meziříčí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.203EX17567/20, www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.