Stavební pozemek v k.ú. Bartovice, okr. Ostrava-město

Spisovná značka: 203EX10291/06-261
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Odhadní cena: 845 000
Nejnižší cena podání: 422 500
Jistota: 110 000
Začátek dražby: 3.6.2020 13:00
Konec dražby: 3.6.2020 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 10 000
Znalecké posudky:

Draženou nemovitostí jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1524 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, který je situován v okrajové, zastavěné části města Ostrava, v místní části Bartovice. Pozemek je situovaný v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1236 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ ve městě Ostrava je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Ostrava je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území: „bydlení v rodinných domech.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt č.p. 13 - bydlení již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. 203 Ex 40291/06, www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.