Podíl na rodinném domě a pozemích v obci Železnice, okr. Jičín

Spisovná značka: 203EX48880/18-141
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Jičín
Odhadní cena: 66 000
Nejnižší cena podání: 44 000
Jistota: 30 000
Začátek dražby: 3.6.2020 13:00
Konec dražby: 3.6.2020 14:00
Místo dražby: Elektronická dražba - OK dražby
Minimální příhoz: 3 000
Znalecké posudky:

Draženými nemovitosti jsou:1)  Podíl 1/12 na rodinném domě č.p. 317 s příslušenstvím a pozemkyPřízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé částiobce Železnice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese ulice U Habřiny č.p. 317, 507 13 Železnice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1314 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Železnice, Náměstí Svobody 1, 50713 Železnice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 350 m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, trativod. Dle sdělení povinného v obci Železnice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 7+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1920. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byla provedena modernizace sociálního zázemí. Dále objekt procházel jen běžnou údržbou, která byla v posledních letech značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti.Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi špatnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt bez čp/če, zem. stav na pozemku p.č. St. 365, již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.2) Pozemky p.č. 653/2 a p.č. 668/4Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající pozemku p.č. 653/2 - zahrada a pozemku p.č. 668/4 - orná půda, v k.ú. Železnice, obec Železnice, okres Jičín. , který je situován v okrajové části obce Železnice. Pozemky jsousituovány v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1314 - ostatní plocha a p.č. 1313 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Železnice, Náměstí Svobody 1, 50713 Železnice, apřes pozemek p.č. 664/1 - ostatní plocha, který je v podílovém vlastnictví povinných (dle požadavku objednavatele tento není předmětem ocenění). Dle sdělení povinného v obci Železnice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Železnice je pozemek veden takto:- p.č. 653/2 - „ZS - zeleň soukromá“- p.č. 668/4 - „NSz - plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské“Informace byly získány z územního plánu obce Železnice, který je dohledatelný na www stránkách obce Železnice.3) Nemovité věci evidované na LV č. 247, k.ú. CidlinaJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 472 - ostatní plocha, v k.ú. Cidlina, obec Železnice, okres Jičín, který je situován v okrajové části obce Železnice. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1314 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Železnice, Náměstí Svobody 1, 50713 Železnice. Dle sdělení povinného v obci Železnice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro,hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Železnice je pozemek veden takto:- p.č. 472 - „ZS - zeleň soukromá“ Informace byly získány z územního plánu obce Železnice, který je dohledatelný na www stránkách obce Železnice.203Ex48880/18, www.eujicha.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.